Закони України

“Про авторське право та суміжні права”

“Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і(або) суміжних прав”

Закон України №5572 


Постанови Кабінету Міністрів України

“Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань”