Розмір авторської винагороди за використання об`єктів авторського права за надання дозволу ГО «Спілка Українських Композиорів Авторів» вираховується на підставі Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав»  від 18.01.2003 № 72.